Informacja o odstąpieniu od umowy

Mental Books Ltd.

Bitterne Business Centre 110 Bitterne

SO181AQ Southampton

Tel: 07908905982

Mail: info@mentalbooks.co.uk

 

Odstąpienie od umowy

Konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia w którym nastąpiło dostarczenie Produktu. Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik Regulaminu bądź samodzielnie sformułować takie oświadczenie.

Oświadczenie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy należy przesłać do Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej: info@mentalbooks.co.uk bądź na adres pocztowy: Bitterne Business Centre 110 Bitterne road west SO181AQ Southampton.

Informujemy, że prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku:

  • umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

Konsument w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Zwrot Produktu należy dokonać na adres Sprzedawcy: Bitterne Business Centre 110 Bitterne road west SO181AQ Southampton.

Konsument ponosi bezpośredni koszt zwrotu Produktu do Sprzedawcy.

Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu.

  • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.